Det gør vi

float

Det gør vi

Vi bruger dine erfaringer og viden til at skabe nye sammenhænge og forståelser.

Workshops

Processen indeholder en eller flere workshops eller Retreats for at hjælpe dig og dit team med at finde og blive enige om de muligheder, som sikrer at din virksomhed er bæredygtig og dermed relevant og blivende.

Forestil dig din virksomhed på forsiden af dit foretrukne medie nytårsmorgen år 2030. Hvad vil historien være?

Alle workshops har et element af SDG mål 3 (Sundhed og velvære) integreret i processen.

Retreats

At komme udenfor kontorets rammer, væk fra dagligdagen kan ofte bringe mere kreativitet, mere innovation og mere tænksomhed i spil. Definitionen af en Retreat er en workshop uden for kontoret med mindst en overnatning. Re-treat, re-flect, re-act!

At inkludere en Retreat i processen, kan være meget gavnligt for processen, resultatet og for teamet.

En Retreat vil også have yderligere fokus på SDG mål 3 (Sundhed og velvære) for dit team og din virksomhed.

Coaching og karriererådgivning

Sidder du fast i din nuværende stilling? Vil du gerne avancere, ændre branche eller funktion eller måske udforske muligheden for at lave noget helt andet end det du laver i dag?

Coaching vil give dig ny indsigt omkring dig selv, din motivation og dine muligheder, og gøre dig i stand til at tage de nødvendige skridt for at opnå de ændringer du ønsker i dit liv.

I en coaching eller karriererådgivningsproces, inkluderer vi også elementer af SDG mål 3 (Sundhed og velvære).

Vi hjælper mennesker og virksomheder

Det lykkedes for Helle at få 8 ret autonome partnere til at blive enige om et fælles formål, som vi stadig står sammen omkring og anvender i vores bestræbelser på at udvikle vores virksomhed.

Filip Rankenberg, CEO and partner, Manuvision

Sådan arbejder vi

Vi hjælper mennesker og virksomheder med at identificere deres muligheder i (den fremtidige) verden. Hvis du anerkender at noget skal gøres, at noget bør være anderledes eller måske bare at noget skal italesættes kan denne proces hjælpe jer med at bevæge jer fremad.

På den anden side venter klarhed og en plan der viser vejen til jeres forandring, som sikrer at jeres virksomhed vil (for)blive relevant og blivende.

Vi hjælper dig med at se fremtiden

En sjov del af forberedelsen til en workshop kan være at du og dit team skal skrive en artikel til forsiden af jeres foretrukne medie Nytårsdag 2030.

At arbejde med en fremtid, der ikke er alt for tæt på nutiden, åbner sindet for mange flere muligheder.

Book os til dit firma arrangement…

People-balance kan også tale til jeres firma arrangement. Vi kan skræddersy foredraget, så det passer til behovet i jeres virksomhed, eller I kan vælge et af de foredragene nedenfor. Kontakt info@people-balance.dk for mere information.

Bæredygtighed – det er ikke kompliceret!

En afmystificering af begrebet bæredygtighed. En forståelse for hvordan vi alle bidrager, og hvordan vi fortsat kan forbedre vores bidrag.

Sundhed og velvære – en forudsætning for bæredygtighed

Hvis vi ikke selv er bæredygtige, bliver det måske sværere for virksomheden at være det. Til debat..

Helle Bjerre

People-balance er etableret af Helle Bjerre. Hun bringer mere end 30 års erfaring fra internationalt forretningslive som CEO, SVP, og VP indenfor transport, infrastruktur, produktion, rejser og finansiering.

De sidste 10 år har hun haft stort fokus på FN’s 17 verdensmål, de såkaldte SDGer (Sustainable Development Goals), Sundhed og velvære samt CSR (Corporate Social Responsibilty).

People-balance fokuser selv på SDG målene 3 (sundhed og velvære) og 17 (partnerskaber).